Sony Xperia X - Korzystanie z ekranu dotykowego

background image

Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

Otwieranie lub wybieranie elementu.

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

Przesuń element.

Aktywuj menu elementu.

Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

Ten gest umożliwia powiększanie i zmniejszanie stron internetowych, zdjęć, map oraz

obrazu podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.

23

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Przeciąganie palcem

Przewijanie listy w górę lub w dół.

Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

Przeciąganie palcem w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia dodatkowych opcji.

Muskanie

Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony

internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.