Sony Xperia X - Listele de redare

background image

Listele de redare

În ecranul principal al aplicaţiei Muzică puteţi crea propriile liste de redare din muzica

salvată pe dispozitiv.

95

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a crea propriile liste de redare

1

În ecranul de pornire al aplicaţiei Muzică, atingeţi continuu numele melodiei sau al

albumului pe care doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.

2

În meniul care se deschide, atingeţi uşor

Adăugare la lista de redare > Creare

listă de redare.

3

Introduceţi un nume pentru lista de redare şi atingeţi uşor

OK.

Sau puteţi să deschideţi meniul din ecranul principal al aplicaţiei Muzică şi să atingeţi uşor

Liste de redare, apoi pentru a crea o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

1

Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi uşor

Liste de redare.

2

Sub

Liste de redare, selectaţi lista de redare pe care doriţi să o deschideţi.

3

Dacă doriţi să redaţi toate melodiile, atingeţi uşor orice melodie sau

Redare

aleatorie toate.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

1

În ecranul principal al aplicaţiei Muzică, răsfoiţi la melodia sau albumul pe care

doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.

2

Atingeţi continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeţi uşor

Adăugare la

lista de redare.

3

Atingeţi uşor numele listei de redare în care doriţi să adăugaţi albumul sau

melodia. Albumul sau melodia aste acum adăugată în lista de redare.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

1

Într-o listă de redare, atingeţi continuu titlul melodiei pe care doriţi să o ştergeţi.

2

Atingeţi uşor

Eliminaţi din lista de redare.

Este posibil să nu puteţi şterge o melodie salvată pe cartela de memorie sau în memoria

internă a dispozitivului.

Pentru a şterge o listă de redare

1

Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi uşor

Liste de redare.

2

Atingeţi continuu lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi.

3

Atingeţi uşor

Ştergeţi din spaţiul de stocare.

4

Atingeţi uşor

ŞTERGEŢI pentru a confirma.

Nu puteţi şterge listele de redare inteligente.