Sony Xperia X - Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

background image

Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB

Pomocou adaptéra USB Host môžete zariadenie pripojiť k príslušenstvu USB, ako je

veľkokapacitné úložné zariadenie alebo myš. Ak má zariadenie USB konektor micro

USB, adaptér USB Host nie je potrebný. Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne.

Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetko príslušenstvo USB.

Toto zariadenie má port USB bez krytu. Ak je zariadenie vystavené pôsobeniu vody, pred

vložením kábla USB sa uistite, že port USB je úplne suchý.