Sony Xperia X - Čítanie a odosielanie správ

background image

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté

od určitej osoby alebo jej odoslané sa zoskupia.

Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka,

ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá zahrňuje veľkosť pridaných mediálnych

súborov, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho

operátora.

1.

Návrat na zoznam konverzácií

2.

Zavolanie odosielateľovi správy

3.

Zobrazenie ďalších možností

4.

Odoslané a prijaté správy

5.

Odoslanie dokončenej správy

6.

Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu .

3

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak

príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.

4

Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie

pridajte ďalších príjemcov.

5

Ťuknite na položku

Napíšte správu a zadajte text správy.

6

Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.

7

Správu odošlete ťuknutím na ikonu .

Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom

Koncept.

Prečítanie prijatej správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na požadovanú konverzáciu.

3

Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.

Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

88

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odpovedanie na správu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.

3

Zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo .

Preposlanie správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na

položku

Poslať správu ďalej.

4

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak

príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.

5

V prípade potreby správu upravte a ťuknite na tlačidlo .

Uloženie súboru v prijatej správe

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.

3

Dotknite sa súboru, ktorý chcete uložiť, podržte ho a vyberte požadovanú

možnosť.