Sony Xperia X - Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

background image

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI

(International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia).

Odporúčame poznačiť si ho. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete

kontaktovať službu podpory Xperia™ Care kvôli registrácii zariadenia. Ak by vám

zariadenie ukradli, niektorí poskytovatelia siete môžu pomocou tohto čísla zablokovať

prístup zariadenia do siete vo vašej krajine alebo oblasti.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Vytiahnite držiak karty SIM/pamäťovej karty. Necht alebo iný predmet s dlhou

tenkou špičkou zasuňte pod okraj panela s označením a potiahnite panel von.

Číslo IMEI je na paneli.

Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte

*#06#

.

Zobrazenie čísla IMEI cez nastavenia zariadenia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav >

Informácie o kóde IMEI.