Sony Xperia X - Zabezpečenie ochrany zariadenia

background image

Zabezpečenie ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre

prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.
Ide o tieto možnosti:

Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo

vzoru. Zabránite tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia.

Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol

použiť nikto cudzí.

Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™.

Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať,

uzamknúť alebo z neho vymazať údaje.

Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom

alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú

príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred

obnovením

výrobných

nastavení

Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.

Služba Protection

by my Xperia

Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať

používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste

so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie

pripojiť k internetu. V opačnom prípade ho nebudete môcť po obnovení

nastavení používať.

Správca

zariadenia

Android™

Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať

používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred

vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť k internetu. V opačnom

prípade ho nebudete môcť po obnovení nastavení používať.

Oprava softvéru

Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po

dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie

používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

Pri použití Správcu zariadenia Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže

ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si nastavili v zariadení ako vlastník. Ak počas

nastavovania neviete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec

používať.