Sony Xperia X - Prejemanje klicev

background image

Prejemanje klicev

Če sprejmete dohoden klic, ko je naprava v načinu spanja ali je zaslon zaklenjen, se

program Telefon zažene v celozaslonskem načinu. Če prejemate dohoden klic, ko je

zaslon aktiven, je dohodni klic prikazan kot plavajoče obvestilo – torej minimizirano okno,

ki plava na vrhu aktivnega zaslona. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klice in

odprete zaslon programa Telefon ali pa zavrnete klic in ostanete na trenutnem zaslonu.

Sprejem klica, ko zaslon ni aktiven

Ob dohodnem klicu povlecite desno.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite

SPREJMI.

Namesto sprejema klica lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete okno z

opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Klic lahko

na primer zavrnete s sporočilom.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

Pri dohodnem klicu povlecite v levo.

Zavrnitev klica, ko je zaslon aktiven

Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite

Opusti.

Namesto, da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete

zgornji del okna z opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za

upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Za sprejemanje klicev lahko, ko ste zasedeni ali ne uspete sprejemati klicev, uporabite

program Telefonski odzivnik v napravi. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja

klicev in določite, koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic.

Klice lahko v telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti

klica. Pozneje lahko poslušate vsa sporočila telefonskega odzivnika.

Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Pozdravna

sporočila.

3

Tapnite

Posnemi novo pozdravno sporočilo in upoštevajte navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Tapnite drsnik ob možnosti

Telefonski odzivnik.

Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta

vrednost.

Nastavitev časovne zakasnitve za samodejno sprejemanje klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Tapnite

Sprejmi po.

4

Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite

Dokončaj.

Preusmeritev dohodnega klica v telefonski odzivnik

Ob dohodnem klicu tapnite

Možnosti odgovora in izberite Zavrni s telefonskim

odzivnikom.

Ob dohodnem klicu lahko tudi počakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po

preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Sporočila.

3

Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer

tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS, ki se samodejno pošlje klicatelju in se shrani v

pogovor s stikom v programu Sporočanje.
Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite

svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej

oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

1

Ob dohodnem klicu tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

2

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

1

Ob dohodnem klicu tapnite zgornji del okna z obvestili, kjer je prikazana telefonska

številka ali ime stika.

2

Tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

3

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

1

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite

MOŽNOSTI ODGOVORA.

2

Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite

Napiši novo sporočilo.

71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Zavrni klic s sporočilom.

3

Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.

4

Tapnite

V redu.