Sony Xperia X - Zaslon s programi

background image

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že

vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

24

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Omogočanje ali onemogočanje seznamov priporočenih programov

Ko prvič odprete pogled programov, lahko omogočite ali onemogočite sezname

priporočenih programov. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tudi pozneje tako,

da upoštevate spodnja navodila:

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira, in nato tapnite .

2

Tapnite drsnik priporočil za programe.

Zagon programa z zaslona s programi

Ko odprete zaslon s programi, podrsajte levo ali desno, da poiščete program, nato

pa tapnite program.

Iskanje programa v pogledu programov

1

Odpri pogled programov in tapnite

Poišči programe ali preprosto podrsnite

navzdol v pogledu programov ali na začetnem zaslonu.

2

Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .

2

Tapnite

Razvrščanje programov in izberite eno od možnosti.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

V pogledu programov se dotaknite ikona programa in jo pridržite, dokler naprava

ne zavibrira, in nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.

2

Povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu in nato dvignite prst.

Premikanje programa v pogled programov

1

Odprite pogled programov in tapnite .

2

Preverite, ali je v razdelku

Lasten vrstni red izbrana možnost Razvrščanje

programov.

3

Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga

povlecite na novo mesto.

Onemogočanje ali odstranjevanje programa iz pogleda programov

Če onemogočite vnaprej nameščen program, izbrišete vse podatke, vendar pa lahko program

znova omogočite tako, da izberete

Nastavitve > Programi. Povsem lahko odstranite samo

prenesene programe.

1

Dotaknite se poljubnega območja v pogledu programov in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira. Vsi programi, ki jih je mogoče onemogočiti ali odstraniti, so

označeni z .

2

Tapnite ustrezen program in nato še

ONEMOGOČI, če je bil program vnaprej

nameščen v vaši napravi, ali

V redu, če ste program prenesli in ga želite odstraniti.