Sony Xperia X - Sestavljanje

background image

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. Kartica nano SIM in pomnilniška kartica imata

ločeni reži v istem nosilcu. Pazite, da ju ne zamenjate.

Če želite preprečiti izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, preden

izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje kartice nano SIM in pomnilniške kartice

8

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Z nohtom izvlecite nastavek za kartico SIM/pomnilniško kartico.

2

Kartico SIM čvrsto vstavite v pravilni usmerjenosti na mesto (1), kot je prikazano na

sliki.

3

Pomnilniško kartico čvrsto vstavite v pravilni usmerjenosti na mesto (2), kot je

prikazano na sliki.

4

Nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Odstranjevanje kartice nano SIM

1

Telefon obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite pokrovček reže

za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

2

Z nohtom izvlecite nastavek za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

3

Odstranite kartico nano SIM in nato nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči

na mestu.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1

Izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico tako, da izberete

Nastavitve >

Pomnilnik > > Dodatno > Notranji pomnilnik > ob možnosti Kartica SD.

2

Telefon obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite pokrovček reže

za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

3

Z nohtom izvlecite nastavek za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

4

Odstranite pomnilniško kartico in nato nežno potisnite nastavek v režo, da se

zaskoči na mestu.