Sony Xperia X - Izolimi i zhurmave

background image

Izolimi i zhurmave

Pajisja juaj i mbështet kufjet me mikrofon për izolimin e zhurmave. Duke përdorur një

kufje me mikrofon për izolimin e zhurmave me pajisjen tuaj, mund të keni cilësi shumë më

të mirë të audios gjatë dëgjimit, për shembull, të muzikës në një mjedis të zhurmshëm, si

p.sh. në autobus, tren ose aeroplan. Gjithashtu, mund ta përdorni këtë tipar për të krijuar

një mjedis të qetë, në të cilin të studioni, të punoni ose të lexoni.

Për të siguruar funksionimin optimal, rekomandohen kufjet me mikrofon të Sony për izolimin e

zhurmave.

Për të përdorur një kufje me mikrofon për izolimin e zhurmave

1

Lidhni kufjen me mikrofon për izolimin e zhurmave me pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, gjeni dhe trokitni lehtë te > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e

pajisjeve shtesë > Izolimi i zhurmave dhe më pas aktivizoni funksionin Izolimi i

zhurmave duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

3

Trokitni lehtë

Lloji kufj. me mikrof./kufjeve dhe përzgjidhni llojin e kufjeve/kufjeve

me mikrofon.

4

Nëse dëshironi që

Izolimi i zhurmave të jetë i aktivizuar vetëm gjatë riprodhimit të

muzikës ose videove ose kur ekrani është aktiv, trokitni lehtë te rrëshqitësi

Regj. i

kursimit të energjisë për ta aktivizuar këtë funksion.

5

Nëse dëshironi që

Izolimi i zhurmave të jetë i aktivizuar për sa kohë që kufja me

mikrofon të jetë e lidhur, trokitni lehtë te rrëshqitësi

Regj. i kursimit të energjisë për

ta çaktivizuar këtë funksion.

Një kufje me mikrofon për izolimin e zhurmave mund të mos jetë e përfshirë me pajisjen tuaj në

blerje.

Mund të aktivizoni po ashtu funksionin

Izolimi i zhurmave nëpërmjet panelit të Cilësimeve të

shpejta kur me pajisjen tuaj është lidhur një kufje me mikrofon për izolimin e zhurmave.

Për të rregulluar cilësimet për një mjedis me zhurmë

1

Sigurohuni që me pajisjen tuaj është lidhur një kufje me mikrofon për izolimin e

zhurmave.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e pajisjeve shtesë

>

Izolimi i zhurmave > Mjedisi i zhurmës.

4

Përzgjidhni tipin përkatës të zhurmës dhe më pas trokisni lehtë

OK.