Sony Xperia X - Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos

background image

Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos

Mund të modifikoni videot që keni bërë me kamerën tuaj. Për shembull, mund të prisni

një video në gjatësinë e dëshiruar ose të rregulloni shpejtësinë e një video. Pasi keni

ruajtur videon e modifikuar, versioni i pandryshuar i videos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të prerë një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të modifikoni.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë

.

3

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Redaktori i videos dhe më pas trokitni Prit.

4

Për të zhvendosur kuadrin e prerë në një vend tjetër të vijës kohore, prekni dhe

mbani skajin e kuadrit të prerë dhe zvarriteni në pozicionin e dëshiruar, më pas

trokitni lehtë

Apliko.

5

Për të ruajtur një kopje të videos së prerë, trokitni lehtë

Ruaj.

Për të rregulluar shpejtësinë e një videoje

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë

.

3

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Redaktori i videos dhe më pas trokitni Shpejtësia.

4

Përzgjidhni një opsion, më pas prekni dhe mbani skajin e vijës kohore dhe

tërhiqeni atë në pozicionin e dëshiruar dhe trokitni lehtë

Apliko.

5

Për të ruajtur një kopje të videos së modifikuar, trokitni lehtë

Ruaj.

Për të regjistruar një fotografi nga një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë

.

3

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Redaktori i videos dhe më pas trokitni Nxjerrja e

fotografisë.

4

Me ndihmën e shigjetave, ose duke zvarritur shënuesin në shiritin e progresit,

përzgjidhni kuadrin e preferuar që dëshironi të regjistroni dhe më pas trokitni lehtë

te

Ruaj.

115

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.