Sony Xperia X - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na .

3

Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete

neki kontakt, morate izabrati nalog na koji želite da ga dodate. U suprotnom,

tapnite na stavku

Telefonski kontakt ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt

samo na uređaju.

4

Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.

5

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Kada sačuvate kontakt na nalogu, taj nalog će se prikazivati kao podrazumevani nalog za

čuvanje kada sledeći put dodate neki kontakt. Ako želite da promenite nalog na kojem će

78

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

kontakt biti sačuvan, morate da ponovo napravite taj kontakt i sačuvate ga na odgovarajućem

nalogu.

Ako dodate znak plus i kôd zemlje ispred broja telefona kontakta, nećete morati opet da

uređujete broj prilikom upućivanja poziva iz inostranstva.

Uređivanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Pojedine usluge sinhronizacije vam ne omogućavaju da uređujete detalje o kontaktima.

Dodavanje slike kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .

3

Tapnite na , a zatim izaberite metod dodavanja slike kontakta i uredite je po želji.

4

Kada dodate sliku, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Kontaktu možete dodati sliku i direktno iz aplikacije

Album. Ako želite da dodate sliku koja je

sačuvana na nalogu na mreži, morate prvo da preuzmete sliku.

Personalizovanje zvuka zvona za kontakt

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .

3

Tapnite na >

Izaberite zvuk zvona.

4

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na da biste izabrali muzičku datoteku sačuvanu

na uređaju, a zatim tapnite na

Gotovo.

5

Tapnite na

SAČUVAJ.

Slanje svih poziva od nekog kontakta u govornu poštu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .

3

Tapnite na , a zatim označite polje

Svi pozivi za govornu poštu.

4

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Blokiranje broja telefona

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na , a zatim na

Blokiraj brojeve.

3

Tapnite na

DODAVANJE BROJA, a zatim unesite broj telefona sa kojeg želite da

blokirate pozive i tekstualne poruke.

4

Tapnite na

BLOKIRAJ.

Brisanje kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Dodirnite i zadržite kontakt koji želite da izbrišete.

3

Da biste izbrisali nekoliko kontakata ili sve njih, označite polja pored onih koje želite

da izbrišete.

4

Tapnite na , a zatim na

Izbriši kontakt.

5

Tapnite na

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Izmena sopstvenih kontakt informacija

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

JA, a zatim na .

3

Unesite nove informacije ili izvršite željene promene.

4

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

79

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na

SAČUVAJ.

3

Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na

Napravi novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme

SAČUVAJ.