Sony Xperia X - Režim rada u avionu

background image

Režim rada u avionu

U režimu rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju da bi se sprečilo

ometanje osetljive opreme. Međutim, još uvek možete upućivati pozive za pomoć u

hitnim slučajevima, igrati igre, slušati muziku, gledati video i druge sadržaje, sve dok je

128

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

ovaj sadržaj sačuvan na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji. Takođe vas mogu

obaveštavati alarmi, ako se alarmi aktiviraju.

Uključivanjem režima rada u avionu smanjuje se potrošnja baterije.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima rada u avionu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Režim letenja avionom.

129

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..