Sony Xperia X - Nyandak potret layar

background image

Nyandak potret layar

Anjeun tiasa nyandak gambar poto ti layar nu mana wae di alat Anjeun pikeun jadi potret

layar. Potret layar nu Anjeun candak bakal otomatis disimpen di Albeum.

Pikeun nyandak gambar layar

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka jandela konpirmasi nembongan.

2

Ketok .

Anjeun bisa oge nyandak gambar layar ku cara mencet jeung nahan babarengan kenop daya

jeung kenop ngalaunan polumeu. Lamun gambar layar geus dicandak, Anjeun bisa

ngaleupaskeun kenop eta.

Cara ningali potret layar Anjeun