Sony Xperia X - Visa foton och videor

background image

Visa foton och videor

Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med

kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och

videor visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

1

Tryck till på för att öppna albummenyn på startskärmen

2

Visa menyalternativ

3

Ett bildspel med alla dina foton och videoklipp, eller de du lagt till i favoriter

4

Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen

5

Datum för objekt i gruppen

6

Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.

7

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Album.

3

Tryck på ett foto eller videoklipp som du vill visa. Tryck på om det alternativet

visas.

4

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa

föregående foto eller video.

Om du vill att skärmbilden ska rotera automatiskt när enheten vänds trycker du på

Rotera

skärmens innehåll under Inställningar > Display > När enheten roterar.

Programmet Album kanske inte stöder alla filformat. Om du vill ha mer information om vilka

filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta

rapporten för din enhet på

www.sonymobile.com/support/

.

Ändra storleken på miniatyrerna

När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att

zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar

för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

1

Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten,

tryck sedan till på >

Bildspel för att börja spela upp alla foton i ett album.

2

Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

107

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Spela upp en video

1

I Album letar du upp och trycker på videon som du vill spela upp.

2

Tryck på .

3

Om inga uppspelningskontroller visas kan du visa dem genom att trycka på

skärmen. Tryck på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

1

Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Tryck på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

1

Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola

framåt.

Anpassa ljudvolymen för en video

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.