Sony Xperia X - Datum och tid

background image

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ställa in datum manuellt

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Inaktivera

Automatiskt datum och tid-funktionen genom att trycka på

skjutreglaget.

4

Tryck på

Ange datum.

5

Bläddra till vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.

6

Tryck på

OK.

Ställa in tiden manuellt

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Inaktivera

Automatiskt datum och tid-funktionen genom att trycka på

skjutreglaget.

4

Tryck på

Ange tid.

5

Välj önskade värden för timme och minut.

6

Tryck på

OK.

Ställa in tidszonen

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Datum och tid.

3

Inaktivera

Automatisk tidszon-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

4

Tryck på

Välj tidszon.

5

Välj ett alternativ.