Sony Xperia X - Allmänna kamerainställningar

background image

Allmänna kamerainställningar

Inspelningslägen

Manuellt

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning, vitbalans och ISO-tal.

Bättre autojustering

Här kan du optimera inställningarna efter aktuellt motiv.

Videokamera

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning och fokusläge.

Kameraappar

Här kan du välja kameraappar manuellt.

Dra på skärmen till önskat inspelningsläge eller applistan.

Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på

support.sonymobile.com

.

Kameraappar

Sound Photo

Ta foton med bakgrundsljud.

97

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

AR-effekt

Ta foton eller videoklipp med virtuella motiv och figurer.

Kreativ effekt

Lägg in effekter i foton och videoklipp.

Svepande panorering

Ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

Porträttstil

Ta foton med porträttstilar i realtid.

Timeshift-video

Spela in videoklipp med fler bildrutor per sekund och använd slow motion-effekter.

Timeshift burst

Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.

Dekalskapare

Skapa unika dekaler av dina favoritfoton eller från kamerasökaren.

Ansikte i bild

Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med

en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Välj fotoriktning genom att trycka på

.

4

Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen

som indikeras på skärmen.

Porträtteffekter

Du kan använda funktionen Porträtteffekter för att justera porträttbilder när du tar dem,

för att se till att du får bästa möjliga resultat. Du kan också använda inställningen

Magisk

stråle och lägga till ett strålkastarmönster för ögonen.

Använda porträttstilfunktionen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Du kan visa alla effekter genom att trycka på det effektnamn som visas för tillfället,

exempelvis

Bubbla.

4

Om du vill lägga till fler effekter trycker du på

Mer.

5

Välj den effekt som du vill använda och tryck sedan på för att ta ett foto.

Använda Magic beam-funktionen

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och tryck sedan på > .

3

Om du vill använda en spotlighteffekt väljer du ett anpassat mönster.

Använda Timeshift burst

1

Aktivera kameran.

2

Dra på skärmen för att välja

och välj sedan .

3

Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.

4

Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .

Hämta kameraappar

Du kan hämta gratis- eller betalkameraappar från Google Play™ eller andra källor. Innan

du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande internetanslutning, helst via

Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

98

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hämta kameraprogram

1

Öppna kameraprogrammet.

2

Dra på skärmen för att välja

och tryck sedan på .

3

Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra

installationen.

Automatisk ansiktsavkänning

Kameran identifierar automatiskt ansikten och visar dem med ramar. En färgad ram visar

vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast

kamerans mitt. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom

att trycka på någon av ramarna.

Automatisk bildtagning

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt med ett av

alternativen nedan.

Leendeavkänning

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem

ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeigenkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden

automatiskt.

Av

När automatisk bildtagning är avstängt kan du ta bilder med slutarknappen eller kameraknappen.

Slå på Smile Shutter™

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på .

3

Tryck till på

Automatisk fotografering > Leendeavkänning.

4

Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och

Leendeavkänning

används. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.

5

Ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt så fort som ett leende

identifieras.

6

Om personen inte ler kan du trycka ned kameraknappen för att ta ett foto

manuellt.

Spara den geografiska positionen för ett foto

Aktivera funktionen Spara plats om du vill geotagga dina foton, vilket sparar den

ungefärliga geografiska positionen när du fotar. Den geografiska positionen fastställs med

hjälp av trådlösa nätverk och GPS-teknik.
När visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen

har inte hittats. När visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är

tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två

symboler visas är Spara plats avstängt.

Aktivera geotaggning

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på .

3

Tryck på

Mer och sedan på skjutreglaget bredvid Spara plats för att aktivera eller

inaktivera funktionen.

4

Om du aktiverar geotaggning uppmanas du att aktivera platstjänsterna om de inte

redan är aktiverade. Tryck på

OK och sedan på skjutreglaget Plats.

Ta foton med pekläget

Med pekläget kan du trycka var som helst på kameraskärmen när du vill ta ett foto.

Endast främre kameran

99

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Av

Justera genom att röra vid

Rör vid skärmen för att välja ett område som du vill fokusera på när du tar bilder.

Endast fokus

Fokus och ljusstyrka

Funktionen är endast tillgänglig i läget

Bättre autojustering.

Automatisk förhandsgranskning av foto/videoklipp

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat

in dem.

När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen

under tre sekunder.

Endast främre kameran

När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre

högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Använda volymknappen som

Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

Zoom

Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.

Volym

Använd volymreglaget för att justera volymen för aviseringar, ringsignaler och musik.

Slutare

Använd volymreglaget för att fotografera.

Ljud

När du tar ett foto eller börjar spela in ett videoklipp avger kameran ett slutarljud. Om du

använder självutlösaren hör du flera pipljud som markerar nedräkningen. Du kan välja att

slå på eller stänga av dessa ljud.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens

internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Stödlinjer

Aktivera eller inaktivera stödlinjerna i kamerasökaren.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

100

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla

kameraknappen intryck.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst,

genom att hålla kameraknappen intryck.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst,

genom att hålla kameraknappen intryck.

Av

Ställa in färg och ljusstyrka

1

Aktivera kameran.

2

Tryck på >

Färg och ljusstyrka.

3

Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen.

Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera.

Vitbalans, skärpa och exponering

Vitbalans, som bara är tillgängligt i kameraläget

Manuellt, justerar färgbalansen efter

ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0

EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att

trycka på plus- eller minustecknen när justeringsikonen för vitbalans/fokusläge/

exponeringsvärde visas.

Vitbalans

Auto

Justera färgbalansen automatiskt.

Glödlampa

Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.

Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Skärpa autofokus

Justera fokus automatiskt.

Skärpa manuellt fokus

Justera fokus manuellt.

SS auto

Justera slutarhastighet automatiskt.

SS 1/8

Justera slutarhastighet manuellt.