Sony Xperia X - Favoriter

background image

Favoriter

Kontakter som du markerar som favoriter under fliken favoriter i programmet Kontakter

samt de kontakter du använder oftast eller "toppkontakter". Detta ger dig snabbare

tillgång till dessa kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

1

Gå till

Startskärm, tryck på och tryck sedan på .

2

Tryck på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.

3

Tryck på .

Visa dina favoritkontakter

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på

FAVORITER.