Sony Xperia X - Skicka kontaktinformation

background image

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på

MIG.

3

Tryck på och sedan på

Dela.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.

3

Tryck på och sedan på

Dela.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Rör vid och håll kvar fingret på en kontakt och markera eller avmarkera sedan

kryssrutorna bredvid de kontakter du vill dela.

3

Tryck på och sedan på

Dela.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka alla kontakter

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på och sedan på

Importera/exportera > Dela alla kontakter för att börja

exportera alla kontakter.

3

Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när exporten har slutförts.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.