Sony Xperia X - Inställningar för radioljud

background image

Inställningar för radioljud

Växla mellan mono- och stereoljudläge

1

Tryck på när radion visas.

2

Tryck till på

Aktivera stereoljud.

3

För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på och trycker till på

Använd endast monoljud.

Välja område för radion

1

Tryck på när radion visas.

2

Tryck till på

Ställ in radioregion.

3

Välj ett alternativ.

95

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.