Sony Xperia X - การโทรจากข้อความ

background image

การโทรจากข้อความ

วิธ๊โทรหาผู้ส่งข้อความ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นค้นหาแล้วแตะ

2

แตะการสนทนา จากนั้นแตะ

วิธีบันทึกเบอร์ของผู้ส่งเป็นรายชื่อ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นค้นหาแล้วแตะ

2

แตะไอคอนที่อยู่ถัดจากเบอร์โทรศัพท์ แล้วแตะ

บันทึก

3

เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ

สร้างรายชื่อใหม่

4

แก้ไขข้อมูลรายชื่อ แล้วแตะ

บันทึก