Sony Xperia X - TTY (Teletypewriter) mode

background image

TTY (Teletypewriter) mode

Ang feature na TTY (Teletypewriter) sa iyong device ay nagbibigay-daan sa mga taong

bingi, may problema sa pandinig, o na may mga kapansanan sa pagsasalita o wika, na

makipag-ugnayan gamit ang isang TTY device o isang relay service.

Upang i-enable ang TTY mode

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag.

3

Tapikin ang

Pagiging maa-access > TTY mode.

4

Pumili ng naaangkop na TTY mode.