Sony Xperia X - Paghahanap at pagtingin sa mga contact

background image

Paghahanap at pagtingin sa mga contact

Pangkalahatang-ideya ng screen ng Mga Contact

1 Maghanap ng mga contact

2 Mag-edit at tumingin ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan

3 Tumingin ng higit pang mga opsyon

4 Tab ng Mga Paborito at Lahat ng contact

5 Tingnan ang mga detalye ng contact

6 Gamitin ang slider para pumunta sa mga contact na nagsisimula sa napiling titik

7 Magdagdag ng contact

Upang maghanap ng contact

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin at magpasok ng numero ng telepono, pangalan o iba pang

impormasyon sa

Maghanap ng contact field. Ifi-filter ang listahan ng resulta

habang ipinapasok mo ang bawat character.

Para piliin kung aling mga contact ang ipapakita sa application na Mga Contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga contact na ipapakita.

3

Sa lalabas na listahan, piliin ang gustong opsyon. Kung na-synchronize mo na ang

iyong mga contact sa isang account sa pag-synchronize, lalabas sa listahan ang

account na iyon.

4

Para higit pang palawakin ang listahan ng mga opsyon, tapikin ang

I-customize,

piliin ang mga naaangkop na drop-down na listahan at markahan o i-unmark ang

mga checkbox na gusto.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

OK.

85

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.