Sony Xperia X - NFC

background image

NFC

Використовуйте технологію Near Field Communications (NFC) для обміну з іншими пристроями
такими даними, як відеозаписи, фотографії, адреси веб-сторінок, музичні файли та контакти. Також
можна використовувати NFC для зчитування тегів, що містять додаткову інформацію про продукт
або послугу, а також тегів, що активують певні функції пристрою.
NFC — це бездротова технологія з максимальним діапазоном дії в один сантиметр, тож пристрої,
що обмінюються даними, слід тримати близько один від одного. Щоб використовувати NFC,
необхідно спочатку ввімкнути цю функцію. При цьому екран пристрою має бути активний і
розблокований.
Область виявлення NFC розташовано на передній частині пристрою. Утримуйте ваш та інший
пристрої близько один від одного, щоб їхні області виявлення NFC торкалися.

121

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Технологія NFC може бути доступна не в усіх країнах або регіонах. Під час використання
певних програм технологію NFC буде ввімкнено, навіть якщо пристрій неактивний.
Зверніть увагу: цю функцію підтримують не всі пристрої.

Увімкнення та вимкнення функції NFC

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше.

3

Торкніться повзунка NFC.

Надання загального доступу до контакту іншому пристрою через NFC

1

Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію NFC та їхні екрани активні й
розблоковані.

2

Щоб переглянути контакти, перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

3

Торкніться контакту, до якого потрібно надати загальний доступ.

4

Тримайте свій пристрій і пристрій-отримувач один до одного так, щоб їхні області
виявлення NFC торкались одна одної. Коли пристрої підключаться один до одного,
відобразиться мініатюра контакту.

5

Торкніться мініатюри, щоб почати передавання.

6

Коли передавання завершиться, інформація про контакт відобразиться на екрані пристрою-
отримувача. Крім того, її буде збережено на цьому пристрої.

Надання загального доступу до музичного файлу іншому пристрою через NFC

1

Переконайтеся, що на вашому пристрої та пристрої-отримувачі ввімкнено функцію NFC та
екрани обох пристроїв активні й розблоковані.

2

Щоб відкрити програму «Музика», торкніться , потім знайдіть і торкніться .

3

Виберіть категорію музики та знайдіть композицію, до якої потрібно надати загальний
доступ.

4

Торкніться композиції, щоб відтворити її. Потім можна торкнутися , щоб призупинити
композицію. Передавання відбувається незалежно від того, чи відтворюється композиція,
чи її призупинено.

5

Переконайтеся, що композиція відображається на весь екран.

6

Тримайте свій пристрій і пристрій-отримувач один до одного так, щоб їхні області
виявлення NFC торкались одна одної. Коли пристрої підключаться один до одного,
відобразиться мініатюра композиції.

7

Торкніться мініатюри, щоб почати передавання.

8

Коли передавання завершиться, музичний файл буде збережено на пристрої-отримувачі.

9

Щоб відобразити музичний файл, відкрийте панель сповіщень, двічі торкнувшись панелі
стану, а потім торкніться Трансляцію завершено.

122

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Надання загального доступу до фотографії чи відеозапису іншому пристрою
через NFC

1

Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію NFC та їхні екрани активні й
розблоковані.

2

Щоб переглянути фотографії та відеозаписи на своєму пристрої, перейдіть на Головний
екран
, торкніться , а потім знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться фотографії або відеозапису, до яких потрібно надати загальний доступ.

4

Тримайте свій пристрій і пристрій-отримувач один до одного так, щоб їхні області
виявлення NFC торкались одна одної. Коли пристрої підключаться один до одного,
відобразиться мініатюра фотографії або відеозапису.

5

Торкніться мініатюри, щоб почати передавання.

6

Коли передавання завершиться, фотографію або відеозапис буде збережено на пристрої-
отримувачі.

Надання загального доступу до веб-адреси іншому пристрою через NFC

1

Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію NFC та їхні екрани активні й
розблоковані.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Щоб відкрити веб-браузер, знайдіть піктограму і торкніться її.

4

Завантажте веб-сторінку, до якої потрібно надати загальний доступ.

5

Тримайте свій пристрій і пристрій-отримувач один до одного так, щоб їхні області
виявлення NFC торкались одна одної. Коли пристрої підключаться один до одного,
відобразиться мініатюра веб-сторінки.

6

Торкніться мініатюри, щоб почати передавання.

7

Коли передавання завершиться, веб-сторінка відобразиться на екрані пристрою-
отримувача.

Сканування тегів NFC

Ваш пристрій може сканувати різні типи тегів NFC для отримання додаткової інформації
(наприклад, веб-адреси). Наприклад, можна сканувати теги на плакатах, рекламних щитах чи
поруч із продукатми в магазинах роздрібної торгівлі.

Зчитування тегів NFC

1

Переконайтеся, що на пристрої ввімкнено функцію NFC, а екран активний і
незаблокований.

2

Помістіть пристрій над тегом так, щоб область виявлення NFC торкалася його. Пристрій
зчитає тег і відобразить зібраний вміст. Торкніться вмісту тегу, щоб відкрити його.

Підключення до пристрою, який підтримує NFC

Ви можете підключати свій пристрій до інших пристроїв компанії Sony, які підтримують NFC
(наприклад, динаміки або навушники). Під час такого підключення додаткову інформацію можна
отримати в посібнику користувача сумісного пристрою.