Sony Xperia X - Chế độ siêu rực rỡ

background image

Chế độ siêu rực rỡ

Chế độ siêu rực rỡ giúp nâng cao độ sáng và độ bão hòa màu của ảnh và video khi
bạn xem chúng trên thiết bị.

Cách bật chế độ Siêu rực rỡ

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Màn hình > Cải thiện hình ảnh.

3

Nhấn nút radio Chế độ siêu sống động nếu bạn chưa chọn nút này.

63

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.