Sony Xperia X - Duyệt web

background image

Duyệt web

Trình duyệt web Google Chrome™ dành cho các thiết bị Android™ được cài đặt trước
tại hầu hết các thị trường. Truy cập http://support.google.com/chrome và nhấn vào
liên kết "Chrome dành cho Di động" để biết thông tin chi tiết hơn về cách sử dụng
trình duyệt web này.

Cách duyệt web với Google Chrome™

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn .

3

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome™ lần đầu tiên, hãy chọn đăng nhập tài
khoản Google™ hoặc duyệt web ẩn danh với Google Chrome™.

4

Nhập cụm từ tìm kiếm hoặc địa chỉ web vào trường tìm kiếm và địa chỉ, sau đó
nhấn vào

trên bàn phím.